10e Kunst aan de Kust

donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 augustus 2017

Een feestelijk gebeuren voor KUNST AAN DE KUST

De komende kunstroute zal een jubeljaar zijn, want deze heeft de leeftijd bereikt van het ronde getal 10! De moeite waard voor een jubelfeest.

Initiatiefneemster, Jeannette Marcusse, startte in 2008 met twee medewerkers de eerste amateur kunstroute op. Door haar zinderende drive kreeg zij in korte tijd 13 eigen kunstenaars uit Zoutelande en 7 gastexposanten enthousiast voor deelname op 13 locaties. Meliskerke was vertegenwoordigd met ‘Galerie World of Silk.’ Voor de meeste kunstenaars was het hun debuut. De kunstroute werd bekostigd door een gift van de Rabobank en de Gemeente Veere. Een website werd spontaan opgezet door een deelnemende exposant en er werd het alom bekende logo ontworpen. De route was een publiekstrekker en een groot succes. Het dorp was 3 warme zomerdagen één kunstenaarsdorp. Professioneel kunstenaar, Guido Metsers, die toen tevens deelnemer was, zei na afloop van de evaluatie op gepaste wijze: “Zoutelande was de muis die brulde.”

In Zoutelande telt deze route 46 deelnemers verdeeld over 22 locaties en Meliskerke/Biggekerke telt er 24 over 6 locaties.

Wat is het nu geheim van een geslaagde kunstroute?

  • Het enthousiasme dat vaste en nieuwe deelnemers uitstralen naar anderen.
  • De bezieling van de organisatie zit er nog steeds goed in.
  • Er zijn twee nieuwe commissieleden toegetreden om de route op te zetten.
  • De kwaliteit van de amateur kunstenaars groeit met de jaren.
  • De hartverwarmende betrokkenheid van de bewoners uit zich met het spontaan beschikbaar stellen van nieuwe locaties.
  • Daardoor kunnen er meer semi- en professionele kunstenaars toetreden.

Het kunst liefhebbende publiek zal tijdens de kunstroute verrast worden met gevarieerde kunstdisciplines. Het kan kennismaken met een exclusieve jubileumtentoonstelling. Zo zal de bekende folder omgetoverd worden tot een jubileumuitgave.

Alle locaties zijn gratis te bezoeken en de route kan op elke locatie gestart worden.

Namens de commissie heten wij u van harte welkom. Viert u dit heugelijke feit met onze mee?

Wanneer en tijden

  • Donderdag 17 augustus 2017 van 14.00 - 18.00 uur
  • Vrijdag 18 augustus 2017 van 11.00 - 18.00 uur
  • Zaterdag 19 augustus 2017 van 11.00 - 18.00 uur.

Sponsoring

Mede dankzij de financiële giften van o.a. de Rabobank, de Gemeente Veere en een lange lijst van ondernemers uit beide dorpen, heeft de commissie haar wensen en ideeën voor deze kunstroute kunnen verwezenlijken.

Folder 2017

pdf folder Download hier de folder van 2017.

De gedrukte versies zijn vanaf half juli verkrijgbaar in alle Walcherse VVV kantoren, de Tourist-shop in Middelburg en tijdens de kunstroute op de locaties.

Facebook

Fotoverslag 2016
De foto's van 2016 zijn te bekijken op de website.

Like us!